Joyce Lanxin Zhao


VIDEO

commercial
experiment
animation

PHOTO

series
    whimsy
    crossing
portraits
    2019-2022
    DRØME
    2017-2018     
archive
    oneotrix point never
    cuba
    nw diary
    stranger

Information
Email
Instagram
Twitter

    
Vistanny Gu, Shanghai, 2021  
Effy Xiaofu Wang, Shanghai, 2021


    
Muhe Chen, Shanghai, 2019    
Kai Wai Wong, Shanghai, 2021


    
Baomei Zhong, Shaxi, Yunnan, 2020


   

Yaoer, Shanghai, 2021    
Lane Shi, Shanghai, 2021


   
Eva Yiran Guo, Shanghai, 2022


       Milan Xinyue Yan, Shanghai, 2019


        

Leon Eckert, Shanghai, 2020

.     
Leon Eckert, Shanghai, 2019


     
Rui Wang, Shanghai, 2022


   
Peng Ke, Shanghai, 2019


       
Zixia Xu, Jingdezhen, Jiangxi, 2020felicita (Dominic), Shanghai, 2020Helen Hong, Shanghai, 2021


  Yoon & Zee, Shanghai, 2019Xinxin Xu, Shanghai, 2019Joy Li, Shanghai, 2022


Karman, Jingdezhen, Jiangxi, 2020Xuezi Zhang, Shanghai, 2019Yuxin Su, Shanghai, 2019Landa, Shanghai, 2022Xian, Shanghai, 2020