Director / Editor, UGG SS22 “FEEL YOU” Campaign ft. Cici Xiang, Tasha Liu, Shuting Qiu